Czy możesz używać filmów i animacji jako ilustracji?

Ujęcie z dziewczyną wypełzającą z telewizora z filmu „Ring”

Ilustracji wideo nie należy się bać, ale też nie należy ich lekceważyć (C) klatka filmowa The Ring (2002, DreamWorks Pictures). Zacznijmy od krótkiej odpowiedzi: „Tak”. Od razu jednak dodamy, że należy to zrobić bardzo ostrożnie, po rozważeniu wszystkich za i przeciw. W przeciwieństwie do przemówień na żywo przed publicznością […]