Najskuteczniejsi asystenci Inside Sales

Znaczenie sprzedaży wewnętrznej w świecie post-COVID znacznie wzrosło, ponieważ sprzedaż bezpośrednia, osobista, „zewnętrzna” stoi lub działa z opóźnieniami od prawie roku. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ponad połowa z prawie 6 milionów sprzedawców zajmuje się sprzedażą wewnętrzną. Sprzedaż wewnętrzna różni się od telesprzedaży przede wszystkim […]