Pomoc

Aby zainstalować aplikację, przejdź do AppStore/Google Play i pobierz Roi4Presenter Aplikacja. Obokotwórz aplikację i zezwól na powiadomienia.

Kliknij "Zapisz się" przycisk. Podaj swoje imię, nazwisko, adres e-mail, hasło i zaakceptuj regulamin.

Kliknij "Zarejestrować" przycisk. Wybierz typ rejestracji: osoba fizyczna lub firma.

Jeśli rejestrujesz się w firmie, wprowadź jej nazwę.

Kliknij „Zarejestruj się” i wprowadź kod weryfikacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres e-mail.

Kliknij „Zaloguj się” i wprowadź swoje dane uwierzytelniające. Aby zalogować się do wersji internetowej, użyj tego samego adresu e-mail i hasła, które użyłeś do rejestracji w aplikacji mobilnej.

Teraz możesz cieszyć się wszystkimi funkcjami Roi4Presenter:

✔  Tworzenie, przeglądanie i wyświetlanie prezentacji

✔  Tworzenie linków internetowych dla słuchaczy

✔  Otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym dla słuchaczy, którzy otworzą Twoją prezentację

✔  Przeglądanie raportów zaangażowania

✔  Dodawanie współpracowników do usługi

Pamiętaj, że tworzenie prezentacji jest dostępne tylko w wersji webowej. Tworzenie linków dla słuchaczy jest dostępne zarówno w aplikacji mobilnej, jak iw wersji webowej.

Aby rozpocząć pracę z usługą, zaloguj się do wersji internetowej: https://cms.roi4presenter.com/auth/sign-in

Aby utworzyć nową prezentację, kliknij przycisk „Nowa prezentacja”. 

Wprowadź tytuł i wybierz język prezentacji. Istnieją różne opcje przesyłania prezentacji. 

Jeśli masz gotowy dokument prezentacji na swoim urządzeniu, prześlij go bezpośrednio do usługi. 

Obsługiwane formaty są ppt, pptx, pdf. Limit rozmiaru wynosi do 500 MB

Jeśli dokument znajduje się na dysku Google, połącz konto użytkownika ROI4Presenter przez przycisk „Prześlij z dysku” i wybierz ten, którego potrzebujesz.

 Możesz również Stwórz prezentacja z wideoWstaw link do swojego filmu na YouTube w pliku tytułowy pole lub prześlij wideo w formacie MP4. Skala od 0 do 10 odpowiada tczułość parsera na zmiany ramek:

 • Aby osadzić całe wideo – wybierz Wył
 • Ustaw czułość parsera na 0, aby podzielić wideo na slajdy
 • Ustawienie czułości parsera na 5 najlepiej podzieli wideo na slajdy statyczne i slajdy wideo. Proces ten może jednak zająć kilka godzin, jeśli źródłowy plik wideo jest duży. 

Po przesłaniu prezentacji przy użyciu jednej z tych metod kliknij przycisk „Zapisz”.

Po załadowaniu prezentacji następuje przekierowanie do strony umożliwiającej jej edycję. Strona edycji zawiera dwie zakładki „Ogólne” i „Prezentacja”

Zakładka „Ogólne”: ogólne informacje o prezentacji i ustawieniach dostępu

Tutaj możesz:

 • Edytuj nazwę i język prezentacji
 • Prześlij logo prezentacji (obsługiwane formaty: png, jpg, maks. rozmiar 3 MB)
 • Przypisz temat prezentacji z dostępnej listy
 • Zmień ustawienia dostępu do prezentacji
 
 
 

Ustawienia prywatności

Jeśli jesteś zarejestrowany jako użytkownik w firmie, możesz korzystać z różnych ustawień dostępu do prezentacji.

 • Rodzaje dostępu

Prezentacja może być prywatna lub dostępna dla innych firm. Jeśli prezentacja jest prywatna, nikt oprócz Ciebie nie może jej wyświetlać ani używać. Jeśli chcesz udostępnić prezentację innym firmom, wybierz „Dostępne dla innych firm”.

Możesz zapewnić dostęp do prezentacji wszystkim firmom, zaznaczając pole wyboru „Publicznie dostępne” lub możesz wybrać jedną lub więcej firm z listy, która pojawi się poniżej i przyznać im dostęp.

Przydzielając dostęp do prezentacji wszystkim firmom lub niektórym firmom, należy również określić, czy mają oni dostęp do tworzenia linków internetowych dla słuchaczy oraz opcji kopiowania prezentacji.

 • Dostęp do prezentacji w Twojej firmie

Możesz zaznaczyć opcję „Tylko dla mnie”, jeśli chcesz być jedyną osobą mającą dostęp do prezentacji w Twojej firmie

Możesz również zapewnić dostęp do prezentacji wszystkim lub niektórym pracownikom w Twojej firmie. W takim przypadku wybrani pracownicy również będą mogli obejrzeć prezentację i z nią pracować

 

Zakładka „Prezentacja”: praca ze slajdami, skryptami, lektorem, konfigurowanie często zadawanych pytań

Ta karta wyświetla kanał slajdów po lewej stronie. Tutaj zmieniasz kolejność slajdów, kopiujesz je i wklejasz oraz dodajesz slajd z adresem URL i slajd wideo.

Slajd adresu URL i slajd wideo

Aby dodać stronę internetową jako slajd w prezentacji, przewiń slajdy do dołu i kliknij przycisk „+ Adres URL kroku”.

Wklej żądany link w polu adresu URL na specjalnym slajdzie, który pojawia się po kliknięciu przycisku. Chociaż strona internetowa nie będzie dla Ciebie widoczna w edytorze, ynasi odbiorcy zobaczą tę stronę internetową jako slajd prezentacji w ramce iframe i będą mogli wchodzić w interakcję ze stroną jak na zwykłej stronie internetowej (przewijanie, podążanie za linkami itp.)

Aby dodać wideo jako slajd w prezentacji, ponownie przejdź na dół kanału slajdów i kliknij przycisk „Prześlij wideo”.

W wyświetlonym oknie wybierz preferowany film z dysku lokalnego. Obsługiwany format: mp4.

Słuchacz będzie mógł obejrzeć nagranie w ramach prezentacji.

Edycja zawartości wybranego slajdu

Wybierz slajd z kanału slajdów. Po prawej stronie ekranu zobaczysz ten slajd i jego ustawienia.

Możesz napisać scenariusz slajdu, rnagrać do niego narrację, codtwórz ton z prezentacji i add często zadawane pytania dotyczące slajdu.

Skrypty tekstowe

Skrypt to tekst informacyjny dla prezentera. Służy edukacji nowych kierowników sprzedaży podczas pierwszego oglądania prezentacji, a także jako zachęta dla prezentera, który pokazuje prezentację słuchaczowi/słuchaczom

Do każdego slajdu możesz napisać dwie wersje scenariusza: krótką i długą

Wersja skryptu, która zostanie wyświetlona, ​​zależy od wybranej długości prezentacji

Aby dodać krótki skrypt do slajdu, musisz wybrać żądany slajd i wkleić wymagany tekst w polu „Tekst skryptu” pod slajdem

Aby dodać długi skrypt do slajdu wybierz żądany slajd, przełącz się na długi skrypt i wklej wymagany tekst w polu „Tekst skryptu” pod slajdem

Dodawanie lektora

Lektor to ścieżka dźwiękowa dla słuchacza, którą można wykorzystać w prezentacjach offline oraz przeglądaniu prezentacji indywidualnych. Prezentacja audio zostanie automatycznie odtworzona z wybraną prędkością.

Do swojej prezentacji możesz nagrywać ścieżki dźwiękowe lub dodawać do nich narrację. Aby dodać krótką narrację do slajdu, wybierz slajd i kliknij przycisk „Nagraj” pod slajdem. Przyznaj dostęp do mikrofonu i nagraj dźwięk. Nagrywanie można zatrzymać i kontynuować później.

Kliknij przycisk „Stop”, aby zakończyć nagrywanie. Nagranie można teraz odsłuchać, a jeśli chcesz, możesz je usunąć i nagrać ponownie.

Aby przesłać dźwięk, Możesz także przesłać dźwięk w formacie mp3 do wykorzystania w prezentacji

Istnieje możliwość pobrania nagrań audio z prezentacji

Aby dodać długą lekcję do slajdu, wybierz żądany slajd, przełącz się na długi skrypt na dole slajdu i kliknij przycisk „Nagraj” pod slajdem i nagraj dźwięk.

Przygotowanie prezentacji

Wysokość to jedna z dostępnych szybkości prezentacji. Wersja pitch prezentacji odtwarza wybrane slajdy w określonej kolejności i z krótkim lektorem.

Aby utworzyć prezentację z prezentacji, wybierz żądany slajd i zaznacz pole wyboru „Prezentacja” u góry ekranu. Liczba obok pola wyboru pokaże całkowitą liczbę slajdów oznaczonych jako skok. Wybierz kolejność dla każdego slajdu w prezentacji.

Jeśli chcesz usunąć tryb prezentacji ze swojej prezentacji, odznacz slajdy w kolejności od ostatniego do pierwszego.

Slajdy z najczęściej zadawanymi pytaniami

Każdy slajd w prezentacji może służyć do odpowiedzi na jedno pytanie.

Podczas przeglądania prezentacji w trybie offline zarówno słuchacz, jak i prezenter mogą przełączyć się do trybu FAQ, aby wyświetlić listę pytań, na które udzielono odpowiedzi na poszczególnych slajdach w tej prezentacji.

Kliknięcie na pytanie otworzy slajd z odpowiedzią na to pytanie, a krótka odpowiedź na to pytanie zostanie wysłana na czacie do słuchacza.

Aby wypełnić często zadawane pytania dotyczące prezentacji, wybierz żądany slajd.

W polu „Pytanie, na które odpowiada slajd” wpisz odpowiednie pytanie.

W polu „Szybka odpowiedź na czacie” wpisz odpowiedź na to pytanie.

Generowanie skryptów

Przygotuj i skopiuj tekst, którego użyjesz jako zachęty do generowania. Lub możesz wprowadzić go ręcznie, gdy otworzy się okno generowania.

Kliknij przycisk „Generuj tekst skryptu”.

Generowanie tekstu Pitch Avatar zrzut ekranu

Pojawi się nowe okno.

Pitch Avatar, zrzut ekranu przedstawiający kroki generowania tekstu

W polu tekstowym wklej lub wpisz tekst, którego chcesz użyć jako zachęty dla skryptu.

Następnie musisz określić typ slajdu, dla którego generujesz skrypt. Wybierz pomiędzy opcjami „Krótki slajd” lub „Długi slajd” lub zaznacz pole wyboru „Generuj dla obu slajdów”, jeśli chcesz skrypt dla obu typów.

Następnie wprowadź liczbę symboli (znaków), jaką ma zawierać wygenerowany skrypt. Pozwala to kontrolować długość tekstu wyjściowego.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji kliknij przycisk „Generuj”, aby rozpocząć proces.

Po wygenerowaniu skryptu zobaczysz tekst wyjściowy na ekranie.

Pitch Avatar zrzut ekranu, kroki kończące generowanie tekstu

Przejrzyj wygenerowany tekst i wprowadź niezbędne poprawki lub zmiany zgodnie z własnymi wymaganiami. Aby dodać skrypty do innych slajdów, przewiń w dół, wybierz te, których potrzebujesz, i powtórz proces. Możesz generować teksty po prostu slajd po slajdzie.

Po zaakceptowaniu wygenerowanego skryptu kliknij przycisk „Zapisz”, aby powrócić do okna edycji Ogólnej.

Generowanie dźwięku

Przygotuj i skopiuj tekst, który ma zostać nagrany przez sztuczną inteligencję. Możesz nagrać już utworzony skrypt lub wprowadzić go ręcznie, gdy otworzy się okno generowania.

Kliknij przycisk „Generuj dźwięk”.

Pitch Avatar zrzut ekranu, przycisk generowania głosu

Wklej lub wprowadź żądany tekst w polu tekstowym.

Teraz wybierz preferowany typ głosu z dostępnych opcji. Możesz także określić swój język.

Następnie wybierz żądany nastrój głosu, na przykład „Przyjazny”, „Empatyczny” lub „Obsługa klienta”. Wybierz nastrój, który pasuje do tonu, który chcesz uzyskać dla swojego dźwięku. Po wybraniu rodzaju głosu i nastroju kliknij przycisk „Generuj”, aby rozpocząć proces generowania głosu AI.

Pitch Avatar zrzut ekranu, kroki do generowania głosu

Po przetworzeniu tekstu i wygenerowaniu dźwięku możesz słuchać wygenerowanego lektora. Poświęć trochę czasu na przejrzenie dźwięku i upewnij się, że spełnia on Twoje oczekiwania.

Jeśli jesteś zadowolony z wyników, kliknij przycisk „Zapisz”, aby powrócić do ekranu edycji ogólnej.

Generowanie wideo

Rozpocznij od przygotowania tekstów, które awatar AI ma wypowiedzieć w filmie, jeśli nie masz jeszcze scenariusza.

Kliknij przycisk „Generuj wideo”. Wklej lub wprowadź żądany tekst w polu tekstowym.

Pamiętaj, że im więcej wpisujesz tekstu, tym dłużej może trwać proces generowania.

Wybierz źródło zdjęcia, z którego chcesz nagrać film. Możesz przesłać zdjęcie z komputera lub wybrać jedno z biblioteki szablonów. Podczas dodawania zdjęć pamiętaj, że zbliżenia twarzy są bardziej prawdopodobne, że zostaną wygenerowane bez komplikacji.

Pitch Avatar zrzut ekranu, wybierając zdjęcie do generowania wideo

Następnie wybierz głos dla wideo. Podobnie jak w przypadku generowania dźwięku, ponownie możesz wybrać nastrój głosu.

Po wprowadzeniu tekstu i wybraniu zdjęcia, głosu i nastroju głosu kliknij przycisk „Generuj”, aby rozpocząć proces generowania wideo.

W zależności od długości i złożoności wprowadzanego tekstu proces generowania może zająć trochę czasu. Proszę być cierpliwym.

Ty i inni pracownicy Twojej firmy macie możliwość osobistego przeglądania prezentacji w Bibliotece prezentacji

Ta funkcja jest przydatna do szkolenia nowych sprzedawców lub zdobywania nowych informacji

Aby wyświetlić prezentację:

 1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej
 2. Przejdź do Biblioteki prezentacji
 3. Wybierz i kliknij żądaną prezentację (możesz skorzystać z pola wyszukiwania lub filtrów)
 4. Kliknij przycisk „Oglądanie osobiste”.

Zostaniesz przeniesiony do osobistego odtwarzacza podglądu prezentera

 

W tym odtwarzaczu możesz

 • Wyświetl slajdy
 • Posłuchaj obu wersji slajdów z różnymi prędkościami
 • Przeczytaj skrypty dla różnych prędkości
 • Zobacz slajdy z często zadawanymi pytaniami do prezentacji
 

 

Tworzenie aktywnego łącza do prezentacji

Aby pokazać prezentację słuchaczom, musisz utworzyć aktywny link do prezentacji

Utworzenie aktywnego linku do prezentacji jest dostępne zarówno przez aplikację mobilną, jak i przez przeglądarkę internetową

Tworzenie aktywnego łącza w sieci

Zaloguj się do internetowej wersji programu ROI4Presenter: https://cms.roi4presenter.com/auth/sign-in i przejdź do zakładki „Prezentacje”.

Wybierz żądaną prezentację (prezentacja Twojej firmy lub prezentacja innej firmy, do której masz dostęp). Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania i filtrów.

Kliknij w ikonę linku obok tytułu prezentacji. W oknie, które zostanie otwarte, zobaczysz dostępne ustawienia aktywnego łącza.

Możesz edytować nazwę swojej prezentacji, jej administratora, typ, ustawienia powiadomień, poziom szczegółowości, żądanie danych do słuchacza, nagrać wiadomość audio, dodać link do Calendly.

administrator is pracownik Twojej firmy, który będzie otrzymywać powiadomienia push z prezentacji i będzie mógł pokazać tę prezentację jako prezenter. 

Typy prezentacji to Online i Offline. 

Online. Jest to aktywna prezentacja zainicjowana przez prezentera. Prezenter sam kontroluje prezentację online, a słuchacze mogą oglądać tylko slajdy, które są wyświetlane podczas słuchania prezentera. Prezentacja online może być indywidualna (jeden prezenter: jeden słuchacz) i grupowa (jeden prezenter: wielu słuchaczy);

Offline. Jest to aktywna prezentacja inicjowana przez słuchacza. Słuchacz sam kontroluje prezentację offline

Ponadto prezenter, który jest administratorem prezentacji offline, może połączyć się z prezentacją i przejąć kontrolę nad słuchaczem w celu zarządzania prezentacją. Prezentacja offline jest z definicji indywidualna, to znaczy ma 1 prezentera i 1 słuchacza. Zakończenie prezentacji offline jest również inicjowane przez słuchacza

Konfigurowanie powiadomień push. Zaznacz pole wyboru, jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień push, gdy słuchacze klikną link do prezentacji.

Pozwól klientom udostępniać slajdy. Jeśli ustawione na „Tak”, słuchacze będą mogli udostępniać slajdy w sieciach społecznościowych.

Pozwól klientom zadawać pytania. Jeśli ustawione na „Tak”, słuchacze mogą rozmawiać z prezenterem.

Hasło do logowania. W przypadku wybrania opcji „Tak” automatycznie generowane jest hasło, o które poprosi publiczność, gdy spróbuje wejść do prezentacji.

Pozwól słuchaczom zmieniać poziom szczegółowości. Jeśli ustawione na „Tak”, słuchacz może zmienić szczegóły prezentacji offline.

Poziom detali zestawy domyślna długość prezentacji dla tej prezentacji.

Żądaj danych od klientów przed wejściem na prezentację włącza formularz kontaktowy. Wybierz opcję „Tak” i zaznacz pola, które będą wyświetlane słuchaczom w formularzu kontaktowym. Możesz także tworzyć niestandardowe pola, aby zbierać informacje o słuchaczach.

Zezwolić słuchaczom na zapraszanie prezentera? Wybierz „Tak”, aby słuchacz w prezentacji offline miał możliwość połączenia się z prezenterem za pomocą powiadomienia push.

Zezwalaj klientom na przeglądanie według linku. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby zablokować dostęp do prezentacji każdemu, kto kliknie łącze.

Użyj wiadomości głosowej dla słuchacza. Nagrywaj różne komunikaty dźwiękowe dla słuchaczy prezentacji offline, które usłyszą: podczas łączenia się z prezentacją, gdy wywoływany jest prezenter, kiedy prezenter jest połączony z prezentacją.

Możesz także użyć ustawień domyślnych. Kliknij przycisk „Dalej”, aby wygenerować link. Możesz skopiować wygenerowany link, zapisać kod QR lub skorzystać z wygenerowanego linku

 


W wersji internetowej ten link można znaleźć w zakładce „Łącza internetowe”. Aby uzyskać łącze, naciśnij ikonę łącza po prawej stronie. Tutaj możesz skopiować i udostępnić ten link w sieciach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty e-mail, a także uzyskać kod HTML do wstawienia tej prezentacji do elementu iframe w swoim zasobie.

W aplikacji mobilnej wygenerowany link jest zapisywany na ekranie „Aktywne prezentacje”.

 

 

 

Tworzenie aktywnego linku w aplikacji mobilnej

Aby utworzyć łącze do prezentacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej

 1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej
 2. Przejdź do Biblioteki prezentacji
 3. Wybierz żądaną prezentację (prezentacja Twojej firmy lub prezentacja innej firmy, do której masz dostęp). Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania i filtrów
 4. Kliknij przycisk „Uzyskaj link dla klienta”.
 5. Wykonaj kroki generowania linków (kroki są takie same jak w wersji internetowej)

Wygenerowany link będzie widoczny w aplikacji mobilnej na ekranie „Aktywne prezentacje” oraz w wersji webowej w zakładce „Aktywne prezentacje”

 

Ty i twoi współpracownicy możecie prowadzić prezentacje online i offline dla słuchaczy jako prezenterzy.

Aby pokazać prezentacje publiczności, możesz użyć aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej, która służy jako panel sterowania prezentacją podczas jej prowadzenia.

А. Wyświetlanie prezentacji online za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Słuchacze nie mogą samodzielnie oglądać prezentacji online

Prezenter zawsze inicjuje rozpoczęcie prezentacji online

Aby zrobić prezentację online:

 1. Wygeneruj link do prezentacji online za pomocą aplikacji mobilnej lub wersji internetowej
 2. Udostępnij link do prezentacji publiczności
 3. W aplikacji mobilnej znajdź żądaną aktywną prezentację
 4. Kliknij „Rozpocznij prezentację”
 

Zostaniesz przeniesiony do odtwarzacza prezentacji online prezentera

Na odtwarzaczu zobaczysz:

 1. Logo prezentacji
 2. Przycisk „Udostępnij link”.
 3. Tytuł prezentacji
 4. Przycisk „Zakończ prezentację”.
 5. Otwórz slajd prezentacji
 6. Licznik wyświetlający reakcje emocjonalne słuchacza na slajd
 7. Liczba słuchaczy podłączonych w tej chwili do prezentacji
 8. Przycisk włączania/wyłączania mikrofonu
 9. Przycisk włączania/wyłączania aparatu
 10. Przycisk minimalizacji/maksymalizacji okna kamery
 11. Przycisk synchronizacji slajdów ze słuchaczami
 12. Przycisk czatu
 13. Przycisk otwierający skrypt
 14. Przesuń taśmę
 

 

Udostępnianie linków

Kliknij przycisk „Udostępnij link” i wybierz sposób oraz odbiorców, którym chcesz udostępnić link do prezentacji. Dzięki temu możesz zaprosić dodatkowych słuchaczy do prezentacji online, jeśli prezentacja już się rozpoczęła

Praca ze slajdami w prezentacji online

U góry ekranu zobaczysz otwarty slajd prezentacji

Pod nim wyświetlany jest licznik slajdów w następującym formacie: numer otwartego slajdu/całkowita liczba slajdów

Słuchacze w odtwarzaczu internetowym widzą tylko otwarty slajd z licznikiem slajdów i nie widzą innych elementów widocznych w odtwarzaczu prezentera

Na dole wyświetlany jest suwak prezentacji

Kanał można przewijać w lewo iw prawo, aby wyświetlić podgląd slajdów bez konieczności otwierania każdego slajdu

Aby otworzyć żądany slajd, wybierz go na kanale slajdów lub przejrzyj slajdy w otwartym oknie slajdów, przesuwając palcem w prawo lub w lewo

Jeśli chcesz otworzyć slajd, ale nie chcesz, aby widzieli go Twoi odbiorcy, wyłącz synchronizację. Słuchacze będą widzieć ostatni otwarty slajd, dopóki ponownie nie włączysz synchronizacji

 

Reakcje emocjonalne

Słuchacze mogą zareagować emocjonalnie na oglądany slajd:

 • Jak
 • Niejasny
 • nie lubić

Prezenter może zobaczyć liczbę reakcji na slajd na liczniku reakcji pod otwartym slajdem

Mikrofon i kamera

Możesz włączać i wyłączać mikrofon i kamerę, aby kontrolować, czy słuchacze Cię widzą i słyszą

Okno kamery można zminimalizować lub zmaksymalizować, aby zaoszczędzić miejsce na ekranie. Nie powoduje to wyłączenia aparatu

W grupowej prezentacji online tylko prezenter może włączyć mikrofon i kamerę, podczas gdy w indywidualnej prezentacji online słuchacz może również korzystać z kamery i mikrofonu

 

Czat

Aby otworzyć czat ze słuchaczami, kliknij przycisk „Otwórz czat”.

W grupowej prezentacji online zobaczysz listę słuchaczy i będziesz mógł otworzyć czat z konkretnym słuchaczem

Czat między prezenterem a słuchaczem jest prywatny. Słuchacz widzi tylko własną rozmowę z prezenterem, chociaż prezenter widzi wszystkie rozmowy ze wszystkimi słuchaczami

W indywidualnej prezentacji online kliknięcie przycisku „Otwórz czat” powoduje natychmiastowe otwarcie czatu ze słuchaczem

 

Scenariusz

Kliknięcie przycisku „Przeczytaj skrypt” powoduje otwarcie monitu tekstowego dla prezentera dotyczącego otwartego slajdu

Ukończenie prezentacji online

Aby zakończyć prezentację online, prezenter musi kliknąć przycisk „Zakończ prezentację” w prawym górnym rogu ekranu i potwierdzić zakończenie prezentacji

Po zakończeniu prezentacji prezenter ma do wyboru następujące opcje:

 1. Zapisz nagranie jako prezentację offline (ta prezentacja online zostanie zapisana jako prezentacja offline, a słuchacze będą mogli ją obejrzeć za pomocą tego samego łącza)
 2. Udostępnij prezentację każdemu, kto ma link (Jeśli zaznaczysz „Nie”, link zostanie zapisany, ale dostęp do prezentacji będzie zabroniony)
 
 

 

Wyświetlam prezentację offline

Słuchacze mogą samodzielnie obejrzeć prezentację offline

Rozpoczęcie prezentacji offline jest zawsze inicjowane przez słuchacza

Aby słuchacz mógł rozpocząć oglądanie prezentacji offline:

 1. Wygeneruj link do prezentacji offline za pomocą aplikacji mobilnej lub wersji internetowej
 2. Udostępnij link do prezentacji swoim odbiorcom

Słuchacz może rozpocząć oglądanie prezentacji bez udziału prezentera

Prezenter może połączyć się z prezentacją offline, klikając powiadomienie push wpisu słuchacza lub przechodząc do prezentacji z listy słuchaczy lub listy powiadomień

Podczas przełączania do prezentacji offline prezenter przechodzi do odtwarzacza prezentera w celu wyświetlenia prezentacji offline

 

Odtwarzacz zawiera następujące elementy:

 1. Logo prezentacji
 2. Tytuł prezentacji
 3. Przycisk „Wyjdź”.
 4. Otwórz slajd prezentacji
 5. Licznik emocjonalnych reakcji słuchacza na slajdy
 6. Nazwa słuchacza i status
 7. Pole wyboru „Przejmij kontrolę”.
 8. Przesuń przycisk przewijania do tyłu
 9. Przycisk włączania/wyłączania mikrofonu
 10. Przycisk włączania/wyłączania aparatu
 11. Przycisk minimalizacji/maksymalizacji okna kamery
 12. Przycisk autoodtwarzania prezentacji
 13. Przycisk synchronizacji slajdów ze słuchaczem
 14. Przycisk czatu
 15. Przycisk otwierający skrypt
 16. Selektor poziomu szczegółowości prezentacji
 17. Przesuń taśmę

Dla prezentera istnieje wiele różnic między pracą z prezentacją offline a pracą z prezentacją online:

Imię słuchacza i jego status

Jeśli formularz kontaktowy został skonfigurowany do prezentacji, to pod otwartym slajdem po prawej stronie wyświetla się imię słuchacza, który został wpisany do formularza kontaktowego, jeśli formularz kontaktowy nie został skonfigurowany, wyświetli się „Nieznany słuchacz”

Status słuchacza jest wyświetlany obok nazwy. Zielony wskaźnik – słuchacz jest podłączony do prezentacji, czerwony – słuchacz opuścił prezentację

Pole wyboru „Przejmij kontrolę”.

Gdy prezenter połączy się z prezentacją offline, usłyszy lektora i zobaczy slajdy oglądane przez słuchacza. W ten sposób prezenter może monitorować prezentację podczas jej oglądania bez przejmowania bezpośredniej kontroli

Aby sterować prezentacją, prezenter musi zaznaczyć pole wyboru „Przejmij kontrolę”.

Następnie będą mogli:

 • Przejrzyj slajdy
 • Włącz/wyłącz autoodtwarzanie prezentacji
 • Porozmawiaj ze słuchaczem
 • Użyj slajdów FAQ do prezentacji
 • Zmień szczegóły prezentacji

 

Praca ze slajdami w prezentacji offline

W prezentacji offline prezenter może automatycznie odtworzyć prezentację i przejąć kontrolę nad słuchaczem

Aby rozpocząć automatyczne odtwarzanie, naciśnij przycisk „Start”; aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie ten przycisk

Podczas odtwarzania prezentacji możesz przewinąć odtwarzany slajd do tyłu, naciskając przycisk „Wstecz”.

Jeśli chcesz ręcznie przewijać slajdy, zatrzymaj autoodtwarzanie i przewijaj slajdy przesuwając palcem w prawo i w lewo lub wybierz żądany slajd z listy slajdów

Zmiana szczegółów prezentacji

W prezentacji offline, w zależności od ustawień, istnieje możliwość zmiany szczegółów prezentacji

Aby zmienić szczegółowość, otwórz listę rozwijaną u dołu ekranu i wybierz żądany poziom szczegółowości prezentacji

Gdy zmienisz szczegóły prezentacji, zmienią się następujące elementy:

 • Skrypty tekstowe
 • Przesuń podkłady głosowe
 • Liczba i kolejność slajdów (jeśli wybrano opcję skoku)

Kończenie prezentacji offline

Zakończenie prezentacji offline jest również inicjowane przez słuchacza. Prezenter może połączyć się tylko z prezentacją, którą ogląda słuchacz

Prezenter może wyjść z odtwarzacza prezentacji offline, naciskając przycisk „Wyjdź” w prawym górnym rogu ekranu. Po wyjściu prezentera słuchacz kontynuuje oglądanie prezentacji, a prezenter może ponownie połączyć się z prezentacją offline.

B. Wyświetlanie prezentacji online za pośrednictwem aplikacji internetowej

ROI4Presenter uruchomiła aplikację internetową. Jego funkcjonalność jest podobna do naszej aplikacji mobilnej i jest skierowana do tych, którym wygodniej jest pracować na żywo ze słuchaczami za pośrednictwem komputera. Aplikacja internetowa wysyła powiadomienie, gdy użytkownik dołączył do pokazu slajdów, umożliwia odpowiadanie na komentarze, przejęcie pełnej kontroli nad osobistym prowadzeniem prezentacji, nawiązywanie i odbieranie połączeń przez ROI4Presenter w przeglądarce.

Aby rozpocząć z nim pracę, musisz się zalogować ROI4Presenter. Po zakończeniu autoryzacji znajdziesz się w ROI4Presenter-Sieć. Kliknij wybraną prezentację, aby utworzyć łącze.

Pojawi się okno edycji ustawień udostępniania łącza. Po zmodyfikowaniu go do swoich potrzeb kliknij dalej, aby kontynuować. Teraz możesz wysłać link do swojego leada, klienta lub partnera.

Teraz, gdy ktoś dołączy do prezentacji, usłyszysz powiadomienie w przeglądarce i pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem. Kliknij przycisk „Dołącz”, aby połączyć się ze słuchaczem.

Możesz także połączyć się z wydarzeniem na żywo, klikając ikonę wyświetlającą powiadomienia na słuchaczach.

Istnieją dwie ikony, które pokazują powiadomienia na żywo, obie w prawym górnym rogu ROI4Presenter Strona internetowa. Pierwsza wskazuje aktywnych słuchaczy w danym momencie. Drugi pokazuje wszystkie interakcje użytkowników ze slajdami.

Przy pierwszym dołączaniu do prezentacji na żywo zostaniesz poproszony o zezwolenie ROI4Presenter dostęp do kamery i mikrofonu (na wypadek, gdybyś chciał rozpocząć konferencję internetową z osobą).

Po pomyślnym połączeniu zobaczysz swoje slajdy z kilkoma innymi elementami sterującymi. Obejmują one czat, włączanie wideo i audio, suwak do przejmowania kontroli nad prezentacją i opcjami synchronizacji.

Aby rozpocząć czat, po prostu napisz coś w oknie czatu.

Aby włączyć głośnik audio i wideo, kliknij odpowiednie ikony. 

Aktywne audio i wideo z Twojej strony oznacza, że ​​użytkownik będzie mógł Cię usłyszeć lub zobaczyć. Abyś Ty też mógł je usłyszeć lub zobaczyć, dana osoba musi udzielić wspomnianych uprawnień w przeglądarce oraz włączyć swój mikrofon i kamerę.

„Przejęcie kontroli” nad prezentacją oznacza, że ​​będziesz mógł zmieniać slajdy i opowiadać je widzowi lub zmieniać szybkość pokazu slajdów.

Gdy taka kontrola jest włączona, możesz wybrać synchronizację: jeśli slider jest aktywny (niebieski), osoba nie będzie mogła samodzielnie przełączać slajdów, tylko podążać za Twoim tempem.

Aby zakończyć wydarzenie, kliknij czerwony przycisk „Zakończ prezentację” w prawym górnym rogu.

Zgłoś w aplikacji mobilnej

Po zakończeniu prezentacji online lub offline w aplikacji mobilnej generowany jest raport, w którym dostępne są następujące informacje:

 • Data oglądania
 • Rodzaj prezentacji
 • Tytuł prezentacji
 • Link do prezentacji
 • Nazwa prezentera
 • Liczba słuchaczy
 • Dane słuchacza z formularza kontaktowego
 • Emocjonalne reakcje publiczności na slajdy
 • Czaty między słuchaczami a prezenterem

Aby wyświetlić raport prezentacji, zaloguj się do aplikacji mobilnej i przejdź do ekranu raportów. Kliknij wymagany raport

Możesz usunąć raport, klikając ikonę kosza

 

 

Raport e-mail

Po zakończeniu prezentacji online lub offline raport jest również wysyłany do prezentera pocztą elektroniczną

Plik PDF raportu zawiera te same dane, co raport w aplikacji mobilnej, a treść pisma uzupełniona jest o następujące informacje:

 • Język prezentacji
 • Szczegóły prezentacji
 • Właściciel prezentacji
 • Czas trwania prezentacji
 • Typ dostępu do prezentacji
 • Czy prezenter był połączony z prezentacją
 • Czas, jaki prezenter spędził na prezentacji
 

 

Hubspot

Dzięki integracji HubSpot możesz:

 1. Przypisz prezentacje z Roi4Presenter do kontaktów Hubspot
 2. Automatycznie dodawaj nowe kontakty do Hubspot, które oglądały Twoją prezentację
 3. Przeglądaj historię oglądania prezentacji bezpośrednio z Hubspot

Przed skorzystaniem z integracji należy mieć Roi4Presenter konto i co najmniej jedna dostępna prezentacja

Instalacja

Przejdź do HubSpot Marketplace i znajdź Roi4Presenter Aplikacja

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację. Po pomyślnej instalacji aplikacji, Roi4Presenterblok pojawi się w kanale rozszerzeń (który znajduje się w prawym dolnym rogu strony kontaktowej).

Łączenie z kontem

Aby połączyć swoje konto HubSpot ze swoim Roi4Presenter konto, kliknij Zaloguj się do Roi4Presenter przycisk.

 

Wpisz swój Roi4Presenter dane uwierzytelniające w formularzu logowania. Jeśli logowanie się powiedzie, Twoje konto Hubspot i Roi4Presenter konto zostanie połączone

Możesz zamknąć okno i zobaczyć normalne przyciski i akcje w Roi4Presenter Blokada interfejsu użytkownika (może być konieczne ponowne załadowanie strony kontaktowej)

 

Przypisywanie prezentacji

Kliknij „Pobierz link do prezentacji” przycisk. W oknie modalnym zobaczysz wszystkie prezentacje, do których masz dostęp. Jeśli lista prezentacji jest pusta, musisz przejść do internetowej wersji programu Roi4Presenter pod adresem https://cms.roi4presenter.com/auth/sign-in i utwórz co najmniej jedną prezentację

Kliknij „Generuj link” obok prezentacji, którą chcesz przypisać do kontaktu. W oknie ustawień prezentacji uzupełnij wymagane parametry i kliknij „DALEJ

 


Teraz prezentacja jest przypisana do kontaktu

Zdarzenie „Użytkownikowi przydzielono prezentację” powinno pojawić się w strumieniu aktywności kontaktu (filtry dla Roi4Presenter aplikacja powinna być włączona)

Ponadto przypisany link do prezentacji zostanie zapisany we właściwości kontaktu z nazwą „Link do prezentacji”

Przeglądanie prezentacji przypisanych do kontaktu

Aby zobaczyć pełną listę prezentacji przypisanych do kontaktu, kliknij Czynności -> Wyświetl przypisane prezentacje

 


Teraz, jeśli kontakt otworzy przypisany link, obejrzy prezentację i zakończy widok, zostaną utworzone zapisy tych zdarzeń. Pojawią się w RSS Aktywność oraz Historia prezentacji

 

Historia oglądania prezentacji

Aby wyświetlić szczegółową historię wszystkich przypisanych prezentacji, które zostały wyświetlone przez kontakt, kliknij Akcje -> Zobacz historię prezentacji

 


 

Tworzenie nowego kontaktu Hubspot z Roi4Presenter formularz kontaktowy

Nowy kontakt HubSpot może zostać utworzony podczas otwierania linku do prezentacji, jeśli ta prezentacja zawiera formularz zbierający dane słuchacza. Wymaga to utworzenia linku przez a Roi4Presenter użytkownika z kontem już połączonym z kontem Hubspot

Imię, nazwisko, stanowisko firmy i nazwa firmy zostaną wypełnione na podstawie danych z Roi4Presenter formularz kontaktowy

W takim przypadku właściwość kontaktu „Źródło potencjalnego klienta” zostanie ustawiona na „Roi4Presenter Formularz kontaktowy”. Jeśli ta właściwość nie istnieje, zostanie utworzona

 

Hubspot Workflow do przydzielania prezentacji grupowych

 1. Przejdź do sekcji Przepływy pracy

2. Utwórz nowy przepływ pracy

 


Pożądane jest, aby nazwa przepływu pracy zawierała adres e-mail lub nazwę użytkownika, ponieważ każdy użytkownik będzie miał swój własny

 


 

3. Utwórz wyzwalacze

 
Jeśli tytuł pole jest puste, wypełniane jest tytułem prezentacji, jeśli nie jest puste, to pochodzi z formularza. W obu przypadkach ciąg „for ( )” dodaje się na końcu tytuł

Aby nie dodawać nazwy kontaktu do tytułu, należy ustawić parametr „Nie dodawaj nazwy kontaktu do tytułu automatycznie”

5. Otwórz utworzoną akcję i wypełnij pole prezentacji oraz inne wymagane pola

6. Włącz utworzony przepływ pracy, aby można było z niego korzystać

 


 

7. Workflow jest gotowy, możesz go użyć dla pojedynczego kontaktu lub grupy kontaktów

 


Połączenia Roi4Presenter rozszerzenie Chrome pozwala Ci na:

 1. Generuj i osadź linki do prezentacji w wiadomościach e-mail Gmaila
 2. Generuj i osadź łącza do prezentacji w wiadomościach e-mail programu Outlook
 3. Generuj i osadź linki do prezentacji w postach LinkedIn

Instalowanie rozszerzenia Chrome

 1. Przejdź do Google Extension Marketplace i wyszukaj plik Roi4Presenter rozbudowa 
 

 

2. Zainstaluj Roi4Presenter rozbudowa

 


Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie w poprzednich krokach, zobaczysz Roi4Presenter ikonę w panelu rozszerzeń Chrome. Kiedy tworzysz nowy list w Gmailu, zobaczysz przycisk „Prezentacja”.

 


 

Wstawianie linku do prezentacji w Gmailu

 1. Otwórz Gmaila i kliknij „Utwórz”
 2. Wprowadź nazwę odbiorcy i kliknij przycisk „Prezentacja”.

 

3. Zaloguj się za pomocą swojego Roi4Presenter dane konta lub zaloguj się za pomocą sieci społecznościowej

 


 

4. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz żądaną prezentację lub prześlij nową. W pobliżu żądanej prezentacji kliknij ikonę „Wstaw łącze”.

 

 

5. W oknie, które zostanie otwarte, skonfiguruj ustawienia łącza i kliknij „Wstaw”

 

Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, do listu zostanie wstawiony następujący tekst:

 • Tytuł prezentacji
 • Link do prezentacji
 • Logo prezentacji
 

 

Wstawianie linku do prezentacji w Outlooku

 1. Przejdź do sieci Outlook i zaloguj się
 2. Kliknij „Utwórz e-mail”
 3. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij przycisk „Roi4Presenter" Ikona
 

4. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz żądaną prezentację lub prześlij nową. Naprzeciw żądanej prezentacji kliknij ikonę „Wstaw link”.

 

5. W oknie, które zostanie otwarte, skonfiguruj ustawienia łącza i kliknij „Wstaw”

 


Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, do listu zostanie wstawiony następujący tekst:

 • Tytuł prezentacji
 • Link do prezentacji
 • Logo prezentacji
 

 

Wstawienie linku do prezentacji w LinkedIn

 1. Zaloguj się do LinkedIn
 2. Otwórz czat z kontaktem
 3. Kliknij "Roi4Presenter” na dole okna czatu

 


4. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz żądaną prezentację lub prześlij nową. Naprzeciw żądanej prezentacji kliknij ikonę „Wstaw link”.

 


 

5. W oknie, które zostanie otwarte, skonfiguruj ustawienia łącza i kliknij „Wstaw”

 


 

Jeżeli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, to w polu wiadomości zostanie wstawiony link do prezentacji 

 

Możesz dodać ROI4Presenter do Twoich aplikacji Salesforce przez ten link. Po pobraniu zaloguj się do swojego ROI4Presenter konto.

Teraz możesz przypisać jedną prezentację do istniejących kontaktów.

Aby zobaczyć pełną listę kontaktów, w zakładce Kontakty wybierz „Wszystkie”.

Wybierz kilka kontaktów, a następnie kliknij „Przypisz wiele prezentacji”, aby przypisać wiele prezentacji.

Aby sprawdzić aktywny link, przejdź do „Chatter”.

Możesz przejrzeć historię prezentacji i analitykę bezpośrednio z Twojego Salesforce.

Aby spersonalizować pasek nawigacyjny dla ROI4Presenter, kliknij ikonę ołówka „Edytuj” w prawym górnym rogu. 

Pojawi się okno z ustawieniami.

Nowe kontakty są tworzone po obejrzeniu prezentacji. Zostaną przekazane dane osobowe (imię i nazwisko, rola, firma, e-mail), informacje o tym, która aktywna prezentacja była oglądana wraz z linkiem i datą wyświetlenia, łączny czas oglądania, czas rozpoczęcia i zakończenia oraz czas spędzony na każdym slajdzie.

Oto przewodnik wideo:

Czy masz jakieś pytania?

OR