Instrukcja aplikacji HubSpot

 

Przed rozpoczęciem należy mieć konto na Roi4Presenter (cm.roi4presenter.com) i co najmniej jedną prezentację w nim.

1. ZAINSTALUJ

Skorzystaj z łącza instalacyjnego i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji jest Roi4Presenter blok pojawi się w aktualnościach rozszerzenia (który jest umieszczony w prawym dolnym rogu strony kontaktowej)

 

ROI4Presenter Zrzut ekranu

 

2. POŁĄCZ KONTA

Aby połączyć konto hubspot ze swoim Roi4Presenter konto kliknij Zaloguj się Roi4Presenter przycisk. Możesz zamknąć okno i zobaczyć zwykłe przyciski i akcje Roi4Presenter Blokada interfejsu użytkownika (może być konieczne ponowne załadowanie strony kontaktowej).

 

ROI4Presenter Zrzut ekranu

 

Uzupełnij swoje Roi4Presenter dane uwierzytelniające w formularzu logowania. Jeśli logowanie się powiodło, twoje konto hubspot i Roi4Presenter konta są od teraz połączone. 

Możesz zamknąć okno i zobaczyć zwykłe przyciski i akcje Roi4Presenter Blokada interfejsu użytkownika (może być konieczne ponowne załadowanie strony kontaktowej).

 

ROI4Presenter Zrzut ekranu

 

3. PRZYPISZ PREZENTACJĘ

Kliknij przycisk „Pobierz link do prezentacji”. W oknie modalnym zobaczysz wszystkie prezentacje, do których masz dostęp. Jeżeli lista prezentacji jest pusta należy przejść do cms.roi4presenter.com i utwórz w nim co najmniej jedną prezentację. 

Kliknij przycisk „Generuj link” obok prezentacji, którą chcesz przypisać do kontaktu. W oknie ustawień prezentacji uzupełnij żądane opcje i kliknij „DALEJ”. 

 

ROI4Presenter Zrzut ekranu

 

Teraz prezentacja jest przypisana do kontaktu.

Zdarzenie „Użytkownikowi przypisano prezentację” powinno pojawić się w kanale aktywności kontaktu (filtry dla Roi4Presenter aplikacja musi być włączona)

Również przypisany link do prezentacji zostanie zapisany do właściwości kontaktu o nazwie „Link do prezentacji”

 

4. ZOBACZ WYZNACZONE PREZENTACJE

Aby zobaczyć pełną listę prezentacji, które przypisałeś klientowi kliknij Czynności -> Zobacz przypisane prezentacje.

 

ROI4Presenter Zrzut ekranu
ROI4Presenter Zrzut ekranu

 

Teraz, jeśli przypisany link zostanie otwarty, obejrzany i ostatecznie zamknięty (faktycznie wylogowany), zostaną utworzone zapisy przebiegu tych wydarzeń. Pojawiają się one w Aktualnościach i w Historii prezentacji

 

5. ZOBACZ HISTORIĘ WYŚWIETLEŃ PREZENTACJI

Aby zobaczyć szczegółową historię wszystkich przypisanych prezentacji, które obejrzał kontakt, kliknij Czynności -> Zobacz historię prezentacji

 

 

6. UTWÓRZ LEAD Z PREZENTACJI LINK Z FORMULARZEM

Nowy kontakt hubspot może zostać utworzony w momencie otwarcia linku do prezentacji, jeśli ta prezentacja zawiera formularz zbierający dane klienta. Wymaga to, aby link został utworzony przez Roi4Presenter użytkownik z kontem już połączonym z kontem Hubspot.

 

ROI4Presenter Zrzut ekranu

 

Imię, nazwisko, stanowisko i nazwa firmy zostaną uzupełnione na podstawie danych z formularza do zbierania danych.

Właściwość kontaktu „Źródło potencjalnego klienta” zostanie ustawiona na „Roi4Presenter Formularz kontaktowy” w tym przypadku. Gdyby właściwość nie istniała, zostałaby stworzona.

 

Nie korzystasz jeszcze z aplikacji R4P HubSpot?