Natychmiastowe wdrożenie sprzedawcy

Zapomnij o trudnym LMS. Przesyłaj treści, udostępniaj współpracownikom linki i śledź ich postępy w przeglądaniu.

Wejdź do nowej sprzedaży z nowym narzędziem!

Ile metod i opcji demonstracji produktu wypróbowałeś? Jest ich wiele, od prostych pokazów slajdów i filmów po linki do stron umożliwiających zarezerwowanie osobistej prezentacji online. I wszystkie z nich można zastąpić ROI4Presenter.


70%

pracowników jest gotowych zmienić pracę, aby przenieść się do organizacji, która inwestuje w szkolenia personelu

 


60%

nowych informacji zostaje zapomnianych w ciągu 48 godzin, dlatego szkolenie należy regularnie powtarzać

 

ROI4Presenter to unikalny system sprzężenia zwrotnego

ROI4Presenter to unikalny system sprzężenia zwrotnego. Można go skonfigurować w taki sposób, aby każdy, kto ogląda prezentację, mógł skorzystać z funkcji „zadzwoń do prezentera”, wysyłając jednym kliknięciem zaproszenie do autora prezentacji do połączenia i odpowiedzi na pytania, które pojawiły się podczas oglądania.

Jednocześnie autor prezentacji może dołączyć do prezentacji z własnej inicjatywy, otrzymawszy wiadomość, że ktoś zaczął oglądać prezentację, może zgłosić gotowość do podłączenia i pomocy we włączeniu materiału. Tym samym całkowicie wyeliminowana zostaje główna wada serii LMS – brak bezpośredniego kontaktu „nauczyciela” z „uczniami”.

ROI4Presenter otwartego na smartfonie i uśmiechniętej kobiety, która otrzymała powiadomienie serwisu o aktywności słuchacza

Zalety

Nie musisz przeprowadzać prezentacji wprowadzającej dla każdego nowego sprzedawcy, zespołu sprzedaży lub partnera biznesowego. Wystarczy podać link do treści, do których już przesłano ROI4Presenter.

Autor prezentacji może ustawić ją tak, aby widział postępy każdego, kto się z nią połączy.

Prezentacja może zawierać wskazówki dla sprzedawców za pomocą skryptów, aby uprościć proces wdrażania i umożliwić sprzedawcom natychmiastową pracę z nowym produktem.

Często zadawane pytania można łączyć z określonymi slajdami i odpowiedziami na czacie. Pomaga to sprzedawcom nauczyć się odpowiadać na pytania klientów i przezwyciężać typowe obiekcje.

Zastosowanie ROI4Presenter aby zaoszczędzić czas Twój i Twoich współpracowników