Siła słowa. Dlaczego rola głosu w prezentacjach jest tak ważna

Siła przemówienia publicznego zależy nie tyle od treści przemówienia, ile od sposobu jego wygłoszenia. Ten paradoksalny fakt odnotowali starożytni mówcy. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że dzisiaj, kiedy ludzie wydają się być bardziej racjonalni, niewiele się zmieniło. Słuchacze nadal postrzegają przede wszystkim barwę, emocjonalność, melodię i inne cechy głosu, przypisując treści wypowiedzi jedynie rolę pomocniczą. W prezentacjach oznacza to, że nie wystarczy podać fakty dotyczące produktu lub rozwiązania; ważniejsze jest przekazanie informacji w atrakcyjny sposób.

 

Głos jako czynnik przyciągania

 

Wiele badań naukowych poświęcono zagadnieniu wpływu głosu, w oderwaniu od treści wypowiedzi, na odbiór wypowiedzi. W rzeczywistości wszyscy zgadzają się, że cechy wokalne mówcy odgrywają kluczową rolę nie tylko w życiu społecznym, ale także w działalności komercyjnej (na przykład w jaki sposób pomagają lub utrudniają sprzedaż). Jeden „The Puzzle of Monogamous Marriage”  przeprowadzone w 2018 roku przez Casey Clofstad i Rindy Anderson, profesorów z Florida Atlantic University, dostarczyło dowodów na to, że wysokość i siła głosu znacząco wpływają na sposób, w jaki ludzie się postrzegają.

 

W szczególności naukowcy przeanalizowali głosy osób, które wzięły udział w wyborach na różne stanowiska i stwierdzili, że kandydaci z niższym głosem, niezależnie od płci, przy wszystkich pozostałych parametrach równych, mają znacznie większe szanse na wygraną. Określona barwa głosu odbierana jest jako przekonująca, a nawet „przywódcza” na poziomie podświadomości. Jak pokazują różne badania, nie ma bezpośredniego związku między walorami wokalnymi a rzeczywistymi możliwościami człowieka. Głos jest zatem bardzo skutecznym narzędziem kreowania wizerunku i zwiększania atrakcyjności.

 

Podobnie jest z prezentacjami komercyjnymi – odpowiednio przekazany przekaz głosowy zwiększa wiarygodność prelegenta i prezentowanego przez niego produktu. Ten punkt jest szczególnie ważny w promowaniu złożonych rozwiązań technicznych, których nie brakuje w branży IT. Powiedzmy, że mówiłeś o najbardziej zaawansowanym systemie cyberbezpieczeństwa. Wyszkolony słuchacz (zwykle jest ich niewielu) już rozumie problem i tak naprawdę nie wchodzi w szczegóły przemówienia. Pierwszorzędni odbiorcy rzadko mają doskonałe pojęcie o tym, z czym mają do czynienia, mając nadzieję, że domyślą się tego później, i to pod warunkiem, że produkt okaże się interesujący. W takiej sytuacji jedynym skutecznym sposobem na przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów jest emocjonalne ubarwienie wypowiedzi.

 

Ważne jest nie to, co zostało powiedziane, ale jak to zostało powiedziane

 

dr Andrew Newberg z Thomas Jefferson University and Hospital w Filadelfii, zauważa w swoim badaniu, że reakcja osób nieprzeszkolonych na nieznane wyrażenie (jako przykład wziął cytat z encyklopedii medycznej) różni się znacznie w zależności od tego, jak zostało wymówione. Nie rozumiejąc sensu tego, co zostało powiedziane, respondenci podświadomie skupiali się na innych czynnikach, które nie miały nic wspólnego z semantyczną treścią przekazu.

 
Skoncentruj się na ważnych czynnikach
 
Pod względem ważności zostały one sklasyfikowane:
 
  1. Kontakt wzrokowy

  2. Wyraz twarzy

  3. Ton wokalny

  4. Gesty i niewerbalne sygnały ciała

  5. Nastrój mówiącego (zrelaksowany lub napięty)

  6. Szybkość mowy

  7. Mowa lakoniczna

  8. Treść tego, co zostało powiedziane

Jak widać, obrazy wizualne wysuwają się na pierwszy plan, a znaczenie samych słów nie jest najważniejsze. Tylko głos może osiągnąć wysoki poziom potencjalnego sukcesu, nawet jeśli nie ma sposobu na zorganizowanie wizualizacji.

 

Naukowcy z Uniwersytetu w Amsterdamie odkryli, że wyrazy złości, pogardy, wstrętu, strachu, smutku i zaskoczenia są lepiej wyrażane głosem niż mimiką twarzy. Ale twarz dokładniej oddaje wyraz radości, dumy i zakłopotanie. W środowisku biznesowym głos może być czymś więcej niż tylko znakiem przywództwo, ale także czynnikiem budującym większe zaufanie do osoby, produktu lub firmy, którą reprezentują.

 

Równie ważne jest tempo mówienia – nigdy nie należy mówić za szybko. Na przykład na Uniwersytecie w Houston (USA) przeprowadzono odpowiedni eksperyment, który wykazał, że kiedy lekarze zmniejszali szybkość mówienia, przekazując pacjentom złe wieści, odbierali te informacje znacznie mniej boleśnie, a samych lekarzy traktowali z większą pewnością siebie .

 

Ważną rolę odgrywa również emocjonalny składnik głosu. Kiedy ktoś jest zły, pobudzony lub przestraszony, wzrasta ton i siła jego głosu, a także szybkość mówienia. Dla słuchaczy podświadomie staje się to alarmującym sygnałem, a niepokój zmniejsza zaufanie do mówcy i negatywnie wpływa na wrażenia z prezentacji. Ale miękka i „ciepła” mowa poprawia percepcję.

 

Jak ważna jest prezentacja informacji i jak bardzo przewyższa ona swoim oddziaływaniem informacje zawarte w przekazie? Na te pytania odpowiedziała praca zespołu badawczego, który przeanalizował przemówienia TED. Autorzy próbowali dociec, dlaczego spektakle o bardzo podobnej, a właściwie identycznej tematyce, wyświetlane mniej więcej w tym samym czasie, przyciągają widownię o zupełnie różnej wielkości. Na przykład w podobnych warunkach początkowych jedna prezentacja uzyskała 600 tys. wyświetleń, a druga ponad 21 mln, choć ich treść nie różniła się radykalnie (ani też nie wyróżniała się pozycja prelegentów). Nie wchodząc w szczegóły, powiedzmy, że głównym czynnikiem był sposób, w jaki mówca wygłosił swoją prezentację, a także to, jak charyzmatyczna i emocjonalna okazała się przemowa. Efekt utrzymywał się nawet dla odbiorców, którzy nie rozumieli języka przekazów.

 

wnioski

 

Tworzenie prezentacji to złożony, twórczy proces. Skuteczność (jak Twój pomysł lub produkt będzie postrzegany przez odbiorców) zależy od kombinacji kilku czynników. Głos mówiącego – barwa, siła, intonacja, komponent emocjonalny, tempo mowy itp. odgrywa tu zasadniczą rolę. Nie zawsze udaje się osiągnąć optymalną oprawę wokalną, a słuchacze podświadomie postrzegają najmniejszą niepewność w mowie jako czynnik obniżający pewność siebie. Najlepiej nie tylko poćwiczyć czytanie prezentacji, osiągnięcie poprawnej intonacji i akcentów semantycznych, ale także napisać swoją najlepszą próbę w formie występu szkoleniowego, który następnie można powielić online lub offline. Na szczęście istnieje już w tym celu odpowiednie rozwiązanie.

 

-

Autor: Igor Kiriłłow

Źródło: nasz artykuł w Rozmowy biznesowe

Człowiek wyciąga rękę do robota w telefonie
Przeczytałeś tłumaczenie maszynowe tego artykułu. Oryginalny tekst jest dostępny w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasze aktualizacje, aby jako pierwszy dowiedzieć się o naszych nowych publikacjach!

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i ciekawymi artykułami z naszego bloga?

Subskrybuj nasze aktualizacje, aby jako pierwszy dowiedzieć się o naszych nowych publikacjach!