Jobs tak powiedział

Steve Jobs był nie tylko wybitnym wynalazcą, organizatorem i biznesmenem, ale także jednym z najlepszych mówców-prezenterów w historii. Zobaczmy, czy potrafisz zrozumieć mądrość jego zwrotów i wyrażeń.

Zasady: Do każdego pytania oferujemy dwie opcje odpowiedzi – poprawną i niepoprawną. Twoim zadaniem jest wybranie właściwej opcji.