Sztuka korzystania z AI

Kobieta-robot w palecie kolorów retro-wave na tle skrobaków nieba

Obraz stworzony za pomocą generatora obrazów AI firmy Canva Pojawienie się różnych „inteligentnych” chatbotów zrodziło pytania czysto praktyczne – co dokładnie potrafią i jak możemy z nich korzystać? (Sztuczna inteligencja w tym artykule odnosi się do chatbotów AI wykorzystujących duże modele językowe (LLM) ) Po pierwsze, zdajmy sobie sprawę, że […]