Roi4Presenter dla menedżerów HR

Jedną z głównych wad bycia managerem HR jest męczące i czasochłonne powtarzanie zarówno w komunikacji indywidualnej – np. z kandydatami, jak i podczas pracy z grupami pracowników. Konieczność powtarzania w kółko tego samego utrudnia skupienie się na kreatywnym komponencie zarządzania personelem […]