Siła słowa. Dlaczego rola głosu w prezentacjach jest tak ważna

Siła przemówienia publicznego zależy nie tyle od treści przemówienia, ile od sposobu jego wygłoszenia. Ten paradoksalny fakt odnotowali starożytni mówcy. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że dzisiaj, kiedy ludzie wydają się być bardziej racjonalni, niewiele się zmieniło. Publiczność wciąż dostrzega barwę, emocjonalność, melodię i inne cechy […]