Biblioteka prezentacji jest zawsze ze mną - w mojej kieszeni

podgląd Biblioteka prezentacji

Prezentacja była i nadal jest ważnym narzędziem komunikacji, a w szczególności narzędziem sprzedaży. Zazwyczaj o nowym produkcie lub usłudze dowiadujemy się ze slajdów, którym towarzyszy wyjaśnienie mówcy (prezentera). Prawie każdy sprzedawca odbył kurs "sztuki skutecznej prezentacji". Ponad 50 milionów prezentacji jest [...]